Еколошки пред сè

Со секоја измината година, изминува и ерата на печатените каталози, брошури, флаери или летоци. Сè повеќе и повеќе производите на промоција ја менуваат својата форма од печатени на хартија во електронски документи достапни секаде и за секого.

Многу продавници кои што се стремат да бидат еколошки решаваат своите промоции да ги прават преку интернет, односно преку промовирање на своите производи на интернет. Со ова тие ја намалуваат употребата на хартија или слични материјали, го намалуваат сечењето на дрва и ја заштитуваат природата.

Добра Зделка како бесплатна веб платформа има за цел да ја поддржи и да ја зголеми употребата на интернетот како место за промоција на производите, бидејќи тоа е еколошки пред сè.